هستی الهی، آئین ستایش گیتی - Paul Harrison

هستی الهی، آئین ستایش گیتی

By Paul Harrison

  • Release Date: 2019-03-20
  • Genre: Religion & Spirituality

Description

آیا آن هنگام که در دل طبیعت، در جنگل، کنار دریا و یا در ارتفاعات کوهستان هستید حسی عمیق از آرامش، تعلق و شگفتی را تجربه می کنید؟

آیا از دیدن آسمان صاف و تاریک شب، و کهکشان راه شیری با آن ستاره های پراکنده در آسمان که به دانه های شن در ساحل دریا می مانند، انگشت به دهان می شوید؟

آیا با مشاهده دریا که امواج سرکش خود را به ساحل سنگی می کوبد، و باد که برگ های درختان سپیدار را به آواز می کشد، از انرژی و آفرینندگی هستی به وجد می آیید؟

و بالاخره، آیا مشکل می توانید چیزی ستایش آمیزتر از زیبایی طبیعت و قدرت هستی تصور کنید؟

اگر پاسخ شما به این پرسش ها مثبت است پس خواندن این کتاب به شما قویا توصیه می شود، چرا که احتمالا شما هم اکنون یک هستی الهی هستید.