Den Fria Marknaden har snart gjort 99% av oss utfattiga (Swedish/Svenska) - Håkan Anderberg

Den Fria Marknaden har snart gjort 99% av oss utfattiga (Swedish/Svenska)

By Håkan Anderberg

  • Release Date: 2012-05-22
  • Genre: Politics & Current Events

Description

Om inget annat så visade den ekonomiska krisen 2008 hur nära vi är en ekonomisk kollaps av det system vi alla lider under idag. Det system som kallas den ”fria marknaden”. Boken visar hur vi kommit dit vi är med början för 100 år sedan med en viss Edward Bernays som skapade en ny politisk idé byggd på att styra människors irrationella känslor så de blev lyckliga och lugna genom konsumtion. Makten kunde tryggt vila i de händer den alltid legat. Kraschen på Wall Street den 29 Oktober 1929 visade kapitalismens rätta ansikte när man genom planerad ekonomisk aktion tog från folket deras livsbesparingar världen över. Nu vaknade folk till och insåg att man var tvungen att kontrollera bankirernas makt, varför man valde politiker som genomförde denna kontroll av kapitalet och världen upplevde den tid som kallats ”kapitalismens gyllene år” fram till början av 70-talet. Milton Friedmans chockterapier har därefter tagit kontrollen över världen med ett system som liknar det som kraschade världen 1929. Boken visar vad systemet gjort med oss människor innerst inne och den visar att där finns en lösning som naturligt kommit fram ur de lidanden som vi lever under. Boken visar i stora drag hur vi utsatts för kontrollmetoder så att vi trott att det vi gjort var våra egna beslut men så är det inte. Dessa kontrollmetoder består bl a av de krig som rått de senaste hundra åren och den drogpolitik som förts. Sedan 80-talet har man varit helt inriktad på att föra över folkets rikedomar till den ena (1) procenten i toppen vilket inte kunnat genomföras utan dem som folket litar på. Politiker, skribenter, lärare, debattörer, ekonomer etc. Den medelklass som består av ca 20 % av folket,och som man sedan tar ifrån vad de har när tiden är mogen. USA och England har nått längst i utvecklingen och 2012 ägde den ena (1) % av befolkningen mer än vad 95 % av de övriga ägde tillsammans. Det har lett till ett segregerat samhället som håller på att utrota sig själv, på alla nivåer.